Tietosuojaseloste

ASIAKKAAN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

1. OÜ Koopia Niini & Rauam käsittelee Asiakkaan antamia henkilötietoja Euroopan Unionissa ja kansallisissa suojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

 

2. Asiakkaan henkilötietojen vastuullinen käyttäjä on OÜ Koopia Niini & Rauam, kaupparekisteritunnus 10510311, osoite Tatari 56b, Tallinna, Harjumaa, 10134, Viro.

 

3. Käsiteltäviä henkilötietoja ovat tiedot, jotka kerätään Asiakkaalta tilin rekisteröimisen ja/tai Tilauksen laatimisen ja toteuttamisen yhteydessä.

3.1 OÜ Koopia Niini & Rauamin käsittelemiä henkilötietoja ovat:

 • Asiakkaan etu- ja sukunimi, käyttäjätunnus, yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero, osoite, käyttäjän kieli jne.);
 • Yrityksen tiedot (toiminimi, osoite, kaupparekisteritunnus jne.);
 • Tilausten historia ja tilaustiedot;
 • Käytettäviin palveluihin ja asiakastyytyväisyyteen sekä reklamaatioihin liittyvät tiedot;
 • Kaikki Asiakkaan antamat ja Tilauksen toteuttamiseen vaadittavat lisätiedot (paitsi arkaluonteiset henkilötiedot) ja yrityksellä OÜ Koopia Niini & Rauam on mm. oikeus tallentaa kaikki viestintävälineiden (mm. puhelimen ja tietokoneverkon) kautta vastaanotetut Asiakkaan määräykset, joilla varmistetaan Tilauksiin liittyvien tarpeellisten toimien (toimitusosoite, Tilauksen vastaanottajan yhteystiedot jne.) toteuttaminen.

3.2 Asiakkaan antamien henkilötietojen lisäksi on OÜ Koopia Niini & Rauamilla oikeus tarkistaa ja tarvittaessa täydentää Asiakkaan henkilötietoja julkisista rekistereistä ja muista laillisesti käytettävissä olevista lähteistä saaduilla tiedoilla.

 

4. Asiakkaan henkilötietojen käsittelyn päällimmäisinä tavoitteina ovat:

 • Tilausten vastaanottaminen (mm. Tilaukseen liittyvien tietojen välittäminen);
 • Asiakkaan osalta otettujen velvollisuuksien hoitaminen omien tuotteiden toimittamisen ja palveluiden tarjoamisen osalta;
 • Tuotteiden toimittaminen;
 • Asiointi Asiakkaan kanssa sekä hänelle tuotteiden ja palveluiden tarjousten lähettäminen;
 • Asiakkaan maksuvelvollisuuksien noudattamisen varmistaminen;
 • Asiakastietokantojen hallinta ja analysointi, jolla parannetaan palveluiden ja tuotteiden saatavuutta ja laatua sekä lähetetään Asiakkaalle yksilöllisiä tarjouksia;
 • Asiakastyytyväisyystutkimusten suorittaminen.

 

5. Jos Asiakas on ilmoittanut haluavansa vastaanottaa OÜ Koopia Niini & Rauamin uutiskirjeitä ja/tai yksilöllisiä tarjouksia, on Asiakkaalla oikeus luopua niistä milloin tahansa, lähettämällä asianmukaisen viestin osoitteeseen info@koopia.ee tai painamalla jokaiseen uutiskirjeeseen liitettyyn vastaavaan linkkiin.

5.1 Mainoksen ja tarjouksen ei katsota olevan niiden tiedotteiden, jotka liittyvät Sopimuksen noudattamiseen (mm. muistutus Sopimuksesta johtuvan velvollisuuden hoitamiseen).

 

6. OÜ Koopia Niini & Rauam ei välitä Asiakkaan henkilötietoja kolmansille henkilöille, paitsi:

6.1 Laissa määritellyissä tapauksissa;

6.2. Kuljetuspalvelua tarjoavalle yritykselle siinä laajuudessa, jonka Tuotteiden Asiakkaalle toimittamine edellyttää;

6.3. Valtuutettu henkilötiedojen käsittelijä Maksekeskus As laajuudessa mitä Tuotteiden maksaminen edellyttää;

6.4. Velkojen perintäpalveluiden tarjoajat ja maksuhäiriörekisterit.

 

7. Kohdassa 6.2. ja 6.3. säädetyissä tapauksissa käsitellään Asiakkaan henkilötietoja Tilauksen toteuttamisen tarkoituksessa ja henkilötietojen käsittelijät varmistavat samanlaisen henkilötietojen suojan kuten OÜ Koopia Niini & Rauam.

 

8. OÜ Koopia Niini & Rauamin sivustolla käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkoselain tallentaa automaattisesti asiakkaan käyttämälle koneelle.

Käytämme seuraavia evästeitä:

8.1. Istuntokohtaiset evästeet, joiden tarkoituksena on mahdollistaa palvelun käyttö;

8.2. Pysyvät evästeet, joiden tarkoituksena on muistaa asiakkaan OÜ Koopia Niini & Rauamin sivustolla tekemät valinnat;

8.3. Ensimmäisen ja/tai kolmannen osapuolen evästeet, joiden tarkoituksena on esittää asiakkaalle ajankohtaisia mainoksia, tarjouksia ja parantaa asiakkaan sivuston
käyttökokemusta;

8.4. Kolmannen osapuolen analyysievästeet, joiden tarkoituksena on markkinointiviestinnän optimointi.
Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä evästeiden omalle koneelle tallentamista. Käyttäjän on näin halutessa muutettava selaimen asetuksia.

Käyttäjän tulee huomioida, jos hän kieltää evästeiden käytön, että kaikki sivuston toiminnot eivät ole siinä tapauksessa ehkä käyttäjän käytettävissä.

 

9. OÜ Koopia Niini & Rauam soveltaa kaikkia turvallisuustoimenpiteitä (teknisiä ja fyysisiä toimenpiteitä) Asiakkaan henkilötietojen suojaamiseen. Pääsy tietojen muuttamiseen ja käsittelemiseen on vain siihen valtuutetuilla henkilöillä.

 

10. Jokainen käyttäjätilin omistaja on itse vastuussa oman tilinsä tietojen oikeellisuudesta ja turvallisuudesta. OÜ Koopia Niini & Rauam ei ole vastuussa siitä, että käyttäjätilin tiedot joutuvat tilin omistajan kautta kolmansien henkilöiden haltuun. OÜ Koopia Niini & Rauamin Asiakkaan pitää ilmoittaa heti Tilauksen tekemisestä vastuussa olevan ja/tai siihen valtuutetun henkilön muuttumisesta.

 

11. Asiakas on OÜ Koopia Niini & Rauamin sivustojen käyttöä aloittaessa tai verkkoympäristössä oman tilin perustamisen yhteydessä tutustunut näihin periaatteisiin ja ehtoihin ja hyväksynyt ne. Yritys pidättää oikeuden tarvittaessa yksityisyyspolitiikkaan muutosten tekemiseen, joista ilmoitetaan kaikille käyttäjätilin perustaneille Asiakkaille.

 

12. Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus tutustua omiin henkilötietoihin ja vaatia niiden korjaamista tai poistamista, paitsi jos laissa on toisin säädetty. Tätä varten on otettava yhteyttä OÜ Koopia Niini & Rauamin tietosuoja-asiantuntijaan Kätlin Rauamin sähköpostiosoitteen katlin@koopia.ee kautta. Asiakkaan tekemiin kyselyihin vastataan 30 kalenteripäivän sisällä.

 

Viimeksi muokattu: 06.09.2021