Käyttöehdot

1. Yleiset käyttöehdot
1.1. Verkkokaupan www.printstudio.fi (jäljempänä verkkokauppa) omistaja on OÜ Koopia Niini & Rauam (rekisteritunnus 10510311), osoite Tatari 56b, 10134 Tallinna, Viro, puhelinnumero +372 600 6980, sähköpostiosoite info@printstudio.fi.
1.2. Jos Printstudiota käyttävä henkilö (jäljempänä käyttäjä) rekisteröityy Printstudion käyttäjäksi, käyttäjä hyväksyy Printstudion ehdot ja suostuu noudattamaan niitä.
1.3. Printstudion tarkoituksena on tarjota käyttäjälle työväline henkilökohtaisen painotuotteen suunnitteluun ja tilaamiseen sekä valmistuotteiden tilaamiseen toimituksella.
1.4. Luettelo palveluista sekä niiden kuvaukset ja hinnat ovat saatavana verkkosivulla www.printstudio.fi.Hintaan lisätään tuotteen toimitusmaksu.

 2. Käsitteet

2.1. Käyttäjä – Printstudion käyttäjä, joka on rekisteröitynyt Printstudion verkkoympäristössä tai verkkokaupassa.
2.2. Tilaaja – rekisteröitynyt käyttäjä, joka esittää tilauksen Printstudion kautta.
2.3. Tilaus – tilaajan Printstudion kautta palveluntarjoajalle esittämä kiinnostuksenilmaus ostaa palveluita, mikä on tilaajan laskutuksen ja tuotteiden toimittamisen perusta.
2.4. Tilausosoite – tilauksessa mainittujen tuotteiden toimitusosoite.
2.5. Tilaussumma – tilauksen hinta, joka koostuu ostettavien palveluiden hinnasta, muista lisäpalveluiden hinnoista ja tilauksen täyttämiseen liittyvistä toimitusmaksuista.
2.6. Ehdot – nämä www.printstudio.fi-verkkokaupan yleiset käyttöehdot.
2.7. Palveluntarjoaja – verkkokauppa www.printstudio.fi.

3. Käyttäjäksi rekisteröityminen ja henkilötietojen käsittely

3.1. Jotta asiakkaasta tulee rekisteröity käyttäjä, hänen on rekisteröidyttävä käyttäjäksi ennen ensimmäisen tilauksen esittämistä. Käyttäjänimi on käyttäjän sähköpostiosoite. Käyttäjä voi valita salasanan itse.
3.2. Sähköpostiosoitetta, salasanaa ja muita käyttäjän tietoja käsitellään käyttäjätilinä.
3.3. Prindistuudion käyttäjäksi rekisteröityminen on voimassa toistaiseksi. Käyttäjä voi luopua käyttäjyydestä kohdassa 4.2. säädetyllä tavalla.
3.4. OÜ Koopia Niini & Rauam käsittelee käyttäjän esittämiä henkilötietoja Euroopan unionissa ja Suomen valtion lainsäädännössä säädettyjen vaatimusten mukaisesti.
3.5. Käyttäjän henkilötietojen vastaava käsittelijä on OÜ Koopia Niini & Rauam, rekisteritunnus 10510311, osoite Tatari 56b, Tallinna, Harjumaa, 10134, Viro.
3.6. Käsiteltäviä henkilötietoja ovat tiedot, joita käyttäjältä kysytään tiliä rekisteröitäessä ja/tai tilausta laadittaessa ja toteutettaessa.
3.7. Printstudion käsittelemiä henkilötietoja ovat:
• käyttäjän etu- ja sukunimi, käyttäjänimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, käyttäjän kieli jne.);
• yrityksen tiedot (nimi, osoite, rekisteritunnus jne.);
• tilausten historia ja tilaustiedot;
• käytettäviä palveluita, asiakastyytyväisyyttä ja valituksia koskevat tiedot;
• kaikki käyttäjän välittämät ja tilauksen toteuttamiseen tarvittavat lisätiedot (arkaluonteisia henkilötietoja lukuun ottamatta), yrityksellä OÜ Koopia Niini & Rauam on mm. oikeus tallentaa kaikkien viestintävälineiden (esim. puhelimen ja tietokoneverkon) välityksellä annetut käyttäjän käskyt tilauksiin liittyvien tarvittavien toimien varmistamiseksi (toimitusosoite, tilauksen vastaanottajan yhteystiedot jne).
3.8. Käyttäjän henkilötietojen käsittelyn päätarkoituksena on:
• tilausten vastaanottaminen (mukaan lukien tilauksiin liittyvien tietojen välittäminen);
• käyttäjään kohdistuvien velvollisuuksien täyttäminen tuotteiden välittämisen ja palvelujen tarjoamisen suhteen;
• tuotteiden toimittaminen;
• käyttäjän kanssa kommunikointi ja tuotteiden sekä palveluiden välittäminen käyttäjälle;
• käyttäjän maksuvelvollisuuksien täyttämisen varmistaminen;
• asiakaskantojen hallinnointi ja analysointi palveluiden ja tuotteiden saatavuuden sekä laadun parantamiseksi ja henkilökohtaisten tarjousten tekemiseksi käyttäjälle;
• asiakastyytyväisyystutkimusten tekeminen.
3.9. Jos käyttäjä on ilmaissut toiveensa vastaanottaa Printstudion uutiskirjeitä ja/tai henkilökohtaisia tarjouksia, käyttäjällä on milloin tahansa oikeus luopua niistä lähettämällä vastaava ilmoitus sähköpostiosoitteeseen info@printstudio.fi tai painamalla jokaisen uutiskirjeen yhteydessä olevaa vastaavaa linkkiä.
3.10. Mainoksena ja tarjouksena ei pidetä niitä ilmoituksia, jotka liittyvät sopimuksen täyttämiseen (esim. muistutus sopimusvelvoitteen täyttämisestä).
3.11. OÜ Koopia Niini & Rauam ei välitä käyttäjän henkilötietoja kolmansille henkilöille, paitsi:
3.11.1 laissa säädetyissä tapauksissa;
3.11.2. kuljetuspalvelua tarjoavalle yritykselle siinä määrin kuin on tarpeen tuotteiden toimittamiseksi käyttäjälle;
3.11.3. valtuutetulle käsittelijälle Maksekeskus AS:lle, jolle välitetään maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot;
3.11.4. velanperintäpalvelun tarjoajat ja maksuhäiriörekisterit.
3.12. kohdissa 3.11.2 ja 3.11.3 säädetyissä tapauksissa käyttäjän henkilötietoja käsitellään tilauksen täyttämistarkoituksessa ja valtuutetut käsittelijät takaavat saman henkilötietojen suojan kuin OÜ Koopia Niini & Rauam.
3.13. Printstudion verkkosivulla käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkoselain tallentaa automaattisesti käyttäjän laitteeseen.
Käytämme seuraavia evästeitä:
• istuntoevästeet, joiden tarkoituksena on mahdollistaa palveluiden käyttö;
• pysyvät evästeet, joiden tarkoituksena on muistaa asiakkaan valinnat Prindistuudion verkkosivuilla;
• ensimmäisen ja/tai kolmannen osapuolen evästeet, joiden tarkoituksena on näyttää asiakkaalle sopivia mainoksia sekä tarjouksia ja parantaa verkkosivun käyttökokemusta;
• kolmannen osapuolen analyysievästeet, joiden tarkoituksena on markkinointiviestinnän optimointi.
Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä evästeiden tallentamisesta tietokoneelle. Niin halutessaan käyttäjän on muutettava verkkoselaimen asetuksia.
Estäessään evästeet käyttäjän on huomioitava, että kaikki verkkosivun toiminnot eivät välttämättä ole enää saatavilla.
3.14. OÜ Koopia Niini & Rauam käyttää kaikkia varotoimia (sekä teknisiä että fyysisiä menetelmiä) suojatakseen käyttäjän henkilötietoja. Ainoastaan valtuutetut henkilöt pääsevät muuttamaan ja käsittelemään tietoja.
3.15. Jokainen käyttäjätilin omistaja vastaa itse tilinsä tietojen turvallisuudesta ja paikkansapitävyydestä. Printstudio ei vastaa siitä, jos käyttäjätilin tiedot päätyvät tilin omistajan kautta kolmansille henkilöille. Printstudion käyttäjällä on myös velvollisuus ilmoittaa välittömästi, jos tilauksen esittämisestä vastuussa oleva ja/tai valtuutettu henkilö muuttuu.
3.16. Ryhtyessään käyttämään Printstudiota ja luomalla sivustolle käyttäjätilin käyttäjä vahvistaa tutustuneensa näihin periaatteisiin ja ehtoihin ja hyväksyneensä ne. Yritys pidättää oikeuden muuttaa tarvittaessa tietosuojakäytännön yleisehtoja ilmoittamalla siitä kaikille käyttäjätilin omistajille.
3.17. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus tutustua henkilötietoihinsa ja vaatia niiden korjaamista tai poistamista, paitsi silloin, jos laissa on säädetty toisin. Sitä varten on otettava yhteyttä OÜ Koopia Niini & Rauamin tietosuojavastaavaan Kätlin Rauamiin sähköpostitse katlin@koopia.ee. Tiedusteluihin vastataan 30 kalenteripäivän kuluessa.

4. Käyttäjän oikeudet, vastuu ja velvollisuudet

4.1. Käyttäjällä on oikeus käyttää Printstudiota ehtojen sekä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjä on velvollinen käyttämään Printstudiota ainoastaan lakia ja hyviä tapoja vastaaviin tarkoituksiin. Käyttäjä vastaa kokonaan näiden ehtojen, lain tai hyvien tapojen vastaisesta Printstudion käyttämisestä ja palveluntarjoajalle, muille käyttäjille tai kolmansille henkilöille aiheutuneista vahingoista.
4.2. Käyttäjällä on oikeus vaatia käyttäjätilinsä sulkemista lähettämällä palveluntarjoajalle vastaava ilmoitus sähköpostiosoitteeseen info@printstudio.fi
4.3. Käyttäjällä on oikeus esittää Printstudion käyttämiseen liittyviä kysymyksiä sähköpostiosoitteeseen info@printstudio.fi.
4.4. Käyttäjä vastaa käyttäjänimensä ja salasanansa käyttämisestä Printstudiossa noudattamalla näitä ehtoja. Käyttäjä on velvollinen pitämään salasanan omana tietonaan.
4.5. Käyttäjä vastaa Printstudiossa ilmoitettujen tietojen (sekä henkilötietojen että tilauksiin liittyvien tietojen) paikkansapitävyydestä. Käyttäjä vastaa vahingosta, jota Printstudiolle, palveluntarjoajalle ja kolmansille henkilöille on aiheutunut väärien, epätarkkojen tai puutteellisten tietojen esittämisestä.
4.6. Printstudion erilaisten tuotteiden valmistukseen käytetään eri tulostustekniikkoita ja valmistusmenetelmiä. Tulostuksen ulkonäkö eri tuotteiden välillä ei ole sama. Lopputulokseen vaikuttavat kuva-aineisto, tuote, tulostustekniikka, valittu tulostusmateriaali ja viimeistely.

5. Palveluntarjoajan oikeudet, vastuu ja velvollisuudet

5.1. Palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa etukäteen ilmoittamatta Printstudion käyttömahdollisuuksia teknisten vikojen tai ilmaantuneiden vikojen parantamistarkoituksessa tekemällä kaiken mahdollisen, jotta vastaavat rajoitukset olisivat mahdollisimman pieniä ja lyhytkestoisia. Palveluntarjoaja tiedottaa käyttäjälle Printstudion käyttörajoituksista mahdollisimman pian kotisivulla www.printstudio.fi.
5.2. Palveluntarjoaja vastaa kohdassa 4.2. mainittuihin käyttäjän yhteydenottoihin viimeistään 5 (viiden) arkipäivän kuluttua.
5.3. Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjän ilmoittamien tietojen paikkansapitävyydestä Prinstudiossa.
5.4. Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea käyttäjätili ilmoittamalla siitä rekisteröityneelle käyttäjälle, jos palveluntarjoaja on todennut kyseisen käyttäjätilin omistajan aiheuttaman Printstudion ehtojen toistuvan rikkomisen tai Printstudion käytön tavalla, joka on voimassa olevan lainsäädännön vastaista.
5.5. Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea käyttäjätili, jos käyttäjä ei ole käyttänyt tiliään 12 kuukauteen.
5.6. Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa Printstudion tuotteita www.printstudio.fi:n kotisivulla.
5.7. Palveluntarjoajalla on velvollisuus säilyttää käyttäjän projekteja 6 kuukautta, mikä lasketaan projektin viimeisestä tallentamisesta. Jos käyttäjä ei ole tehnyt muutoksia projektiinsa tai tallentanut sitä 6 kuukauden aikana, palveluntarjoajalla on oikeus poistaa projekti.

6. Tilaaminen Printstudiossa

6.1. Tilauksen esittämistä varten halutut tuotteet lisätään ostoskoriin. Tilauksen laatimiseksi pakolliset tietokentät on täytettävä ja valittava sopiva tuotteiden toimitustapa. Sen jälkeen näytöllä näytetään hinta, jonka voi maksaa pankkilinkin kautta tai laskulla.
6.2. Tilauksen esittämiseen vaadittavat tiedot ovat käyttäjän yhteystiedot, joita ovat luonnollisen henkilön tapauksessa: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite ja maa; oikeushenkilön tapauksessa: organisaation nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja maa.
6.3. Jos tilauksen saaja ja tilaaja ovat eri henkilöt, tilaajan on esitettävä molemmasta kohdassa 6.2. mainitut tiedot.
6.4. Käyttäjän tilaus katsotaan esitetyksi Printstudiossa, kun käyttäjä vahvistaa tilauksen. Vahvistus siitä, että palveluntarjoaja on vastaanottanut tilauksen, lähetetään tilaajan sähköpostiosoitteeseen yhdessä ennakkomaksulaskun kanssa. Sopimus astuu voimaan, kun maksettava summa näkyy verkkokaupan pankkitilillä. Tilauksen toteuttaminen kestää tilauksen koosta riippuen 3–7 arkipäivää, johon lisätään mahdollinen tuotteen toimitusaika.
6.5. Tilaukset voidaan maksaa suomalaisilla pankkilinkeillä (Aktia, Ålandsbanken, Danske, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästöpankki, OP, POP Pankki, S-Pankki, Säästopankki) tai laskulla sopivassa verkkopankissa. Kaikki ratkaisussa ilmoitetut hinnat on esitetty euroissa. Maksut pankkilinkillä välittää Maksekeskus AS. Printstudiolla ei ole pääsyä asiakkaan pankki- ja luottokorttitietoihin.

6.6. Jos tilaaja tilaa suuren määrän painotöitä, palveluntarjoaja ilmoittaa tilaajalle ja sopii tilaajan kanssa teknisesti järkevän tilauksen täyttämisajan.
6.7. Jos tilausta ei voida toimittaa tuotteen loppumisesta tai muusta syystä johtuen, siitä ilmoitetaan tilaajalle mahdollisimman pian ja maksettu summa (mukaan lukien toimituskustannukset) palautetaan välittömästi, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä.
6.8. Printstudio ilmoittaa tilaajalle tilauksen valmistuksesta lähettämällä sitä koskevan ilmoituksen tilaajan sähköpostiosoitteeseen. Kyseinen ilmoitus tarkoittaa, että tilaus on käsitelty, toteutettu ja valmis toimitukseen. Palveluntarjoaja välittää tilauksen valmistumispäivänä tilaajan valitsemalle postiyritykselle tilauksen toimittamista varten.
6.9. Käyttäjä voi valita Printstudion tuotteiden toimittamiseksi Postin pakettiautomaattipalvelua tai Postin lähettipalvelua. Printstudio takaa tuotteiden kunnollisen vaatimustenmukaisen pakkaamisen. Tilaaja on velvollinen tarkistamaan tuotetta vastaanottaessaan, ettei pakkaus ole vahingoittunut. Jos pakkaus on vahingoittunut, se tulee kuvata ja esittää tuotevahinko palveluntarjoajalle kolmen päivän kuluessa. Tilauksen palauttaminen tapahtuu valitun kuljetustavan ehtoja vastaavasti palveluntarjoajan kustannuksella.
6.10. Kaupan osto-myyntihinnan lisäksi käyttäjä on velvollinen maksamaan myös esittämänsä tilauksen toimituskustannukset, joiden määrä on kuvattu valitun toimitustavan yhteydessä. Toimituskustannukset ovat Postin pakettiautomaatilla 9 €, Postin lähettipalvelulla 18 € . Hinta ei riipu tilauksen määrästä, painosta eikä koosta. Tilausten toimitusaika on riippuen paikkakunnasta 2-3 arkipäivää tilauksen valmistumisesta.
6.11. Tilausten lähettämisessä ja toimittamisessa tulee huomioida vastaavan postiyrityksen määrittämät yleisehdot.
6.12. Tilauksen toimitushinnat ovat voimassa Suomen tasavallassa. Jos tilausosoite sijaitsee Suomen tasavallan ulkopuolella, tilaajan on otettava ennen tilauksen tekemistä yhteyttä verkkokaupan omistajaan selvittääkseen tuotteiden toimitusehdot erikseen jokaiselle tilaukselle. Tilauksen toimittamisen tarkemmat ehdot Suomen tasavallan ulkopuolelle riippuvat kansainvälisten kuljetusyritysten ehdoista ja tavoista.

7. Hinta ja laskuttaminen

7.1. Kaikkien tuotteiden hinta sisältää Virossa voimassa olevan arvonlisäveron 20 %. Toimituskustannukset on mainittu ostoskorissa ja laskussa erikseen.
7.2. Printstudiolla on oikeus asettaa palveluille valittuna aikana erilaisia alennuksia.
7.3. Tilauksen ennakkolaskun maksuaika on 14 päivää. Tilaus mitätöidään, jos tilaaja ei ole maksanut laskua 14 päivän kuluessa. Tilaukseen liittyvät tiedot poistetaan. Tilaaja voi aina esittää uuden tilauksen.
7.4. Lasku maksetaan Printstudiolle ennakkomaksuna pankkisiirrolla.
7.5. Printstudiolla on oikeus muuttaa tuotteiden hintoja milloin tahansa ilmoittamatta siitä etukäteen. Asiakkaalle on aina voimassa hinta, joka on voimassa tilauksen esittämishetkellä.

8. Vaihto – ja palautusoikeus

8.1. Tilauksen vastaanottamisen jälkeen tilaajalla on oikeus perua verkkokaupassa solmittu tilaus 14 päivän kuluessa. Peruutusoikeutta ei ole, jos tilaaja on oikeudellinen henkilö.
8.2. Tilaajalla ei ole oikeutta perua sopimusta ehtojen kohdan 8.1. perusteella, jos tilauksen kohteena oleva tuote on tuote, joka valmistetaan tai muunnellaan asiakkaan toiveiden tai vaatimusten mukaisesti.  Kuluttajansuojalaki 16 § (30.12.2013/1211).
8.2a. Vaihto- ja palautusoikeus koskee lahjatavarakaupan valmistuotteita.
8.3. Jotta 14 päivän palautusoikeus on voimassa, tilattua tuotetta ei saa käyttää muulla tavalla kuin on tarpeen tuotteen olemuksen, ominaisuuksien ja toiminnan varmistamiseksi sillä tavalla, kuin se on sallittu tuotteen testaamiseksi fyysisessä liikkeessä.
8.4. Mikäli tuotetta on käytetty, pesty tai alkuperäispakkaus on vahingoittunut, palautusta ei hyväksytä. Tuotteiden pitää olla uutta vastaavassa kunnossa. Hyväksymme vain virheettömät tuotteet palautettavaksi.
8.5. Tuotteen palauttamiseksi on esitettävä viimeistään 14 päivän kuluttua tuotteen vastaanottamisesta sähköpostiosoitteeseen info@printstudio.fi tuotteen ostamisen peruutusilmoitus.
8.6. Tilaajan on palautettava tuote ilmoituksen esittämistä seuraavan 14 päivän kuluessa tai esitettävä todistus siitä, että hän on luovuttanut tuotteen kuljetusyritykselle edellä mainitun ajan kuluessa.
8.7. Tuotteen palautuskustannukset maksaa tilaaja, paitsi jos palautussyynä on se, ettei palautettava tuote vastaa tilattua (esim. väärä tai virheellinen tuote) tai on kyseessä tuotteen vaihtaminen.
8.7a. Tilaajalla on oikeus vaihtaa tilaamansa tuotteet veloituksetta toiseen samankaltaiseen tuotteeseen, tai eri tuotteeseen. Jos tilaus jää arvoltaan alkuperäistä pienemmäksi, niin verkkokauppa hyvittää tuotteiden hinnan erotuksen, tai jos tilaus tulee olemaan arvoltaan suurempi, niin verkkokauppa laskutaa erikseen hinnan erotuksen. Yksi ilmainen vaihto-oikeus per tilaus.
8.8. Vastaanotettuaan palautettavan tuotteen verkkokauppa palauttaa tilaajalle välittömästi, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluttua peruutusilmoituksen vastaanottamisesta kaikki tilaajalta sopimuksen perusteella saadut maksut.
8.9. Verkkokauppa voi kieltäytyä takaisinmaksujen suorittamisesta siihen asti, kunnes on saanut sopimuksen kohteena olevan tuotteen takaisin tai tilaaja on esittänyt todisteet siitä, että on lähettänyt tuotteen takaisin riippumatta siitä, kumpi tapahtuu aiemmin.
8.10. Jos tilaaja on selkeästi valinnut verkkokaupan tarjoamasta edullisimmasta tavallisesta tuotteen toimitustavasta poikkeavan toimitustavan, verkkokaupan ei tarvitse palauttaa tilaajalle kustannuksia, jotka ylittävät tavallisesta toimitustavasta aiheutuvat kustannukset.
8.11. Verkkokaupalla on oikeus purkaa kaupat ja vaatia tilaajalta tuotteen palauttamista, jos tuotteen hinta verkkokaupassa on erehdyksen vuoksi merkitty huomattavasti alle tuotteen markkinahinnan.

9. Valitusoikeus

9.1. Verkkokauppa ei vastaa puutteista, jotka ovat aiheutuneet sen jälkeen, kun tuote luovutettiin tilaajalle.
9.2. Jos verkkokaupasta ostetussa tuotteessa on puutteita, joista verkkokauppa vastaa, verkkokauppa korjaa tai vaihtaa puutteellisen tuotteen. Jos tuotetta ei ole mahdollista korjata eikä vaihtaa, verkkokauppa palauttaa tilaajalle kaikki myyntisopimukseen liittyvät maksut.
9.3. Verkkokauppa vastaa kuluttajan esittämään valitukseen kirjallisesti tai kirjallisen uudelleen esittämisen mahdollistavassa muodossa 15 päivän kuluessa.

10. Immateriaalioikeuksien suoja

10.1. Printstudion sisältö, mukaan lukien tekstin, grafiikan, logojen, painikkeiden kuvakkeiden, kuvien, äänen ja ohjelmiston tekijänoikeudet kuuluvat palveluntarjoajalle tai sen luoneelle henkilölle ja ne on suojattu immateriaalioikeuksien suojaa säätelevällä lainsäädännöllä.
10.2. Printstudio on palveluntarjoajan omaisuutta ja suojattu Viron tasavallan tekijänoikeuslailla.
10.3. Prindistuudion tilaus- ja tiedustelulomakkeita sekä tietoja ei saa jäljentää, kopioida, myydä edelleen eikä käyttää muulla tavalla kaupalliseen tarkoitukseen. Printstudiota on oikeus käyttää siihen tarkoitettuun lailliseen toimintaan.
10.4. Printstudion kaikenlainen kopioiminen, muuttaminen, levittäminen, välittäminen, julkaiseminen ja esittäminen on perusteetonta, tekijänoikeutta ja muita immateriaalioikeuksia suojaavien lakien vastaista ja aiheuttaa vastuun mainittuja lakeja vastaavasti.
10.5. Jos käyttäjä rikkoo ehtoja, palveluntarjoajalla on oikeus kieltäytyä ehdoissa mainittujen palveluiden tarjoamisesta käyttäjälle.

11. Loppusäännökset

11.1. Printstudiolla on oikeus muuttaa näitä ehtoja osittain tai kokonaan yksipuolisesti ja etukäteen ilmoittamatta. Ehtomuutokset astuvat voimaan 30 päivän kuluttua uusien ehtojen julkaisemisesta palveluntarjoajan kotisivulla www.printstudio.fi. Jos käyttäjä ei ilmoita ennen uusien ehtojen voimaanastumista palveluntarjoajalle halustaan sulkea käyttäjätilinsä, käyttäjän katsotaan hyväksyvän uudet ehdot. Jos tilaaja esittää tilauksen ennen ehtomuutosten voimaanastumista, sovelletaan niitä ehtoja, jotka olivat voimassa sillä hetkellä, kun tilaaja esitti tilauksen, paitsi jos laissa tai ehdoissa on säädetty toisin.
11.2. Jos käyttäjällä on valituksia verkkokaupan suhteen, ne on lähetettävä sähköpostilla osoitteeseen info@printstudio.fi.
11.3. Printstudio pyrkii ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti neuvottelemalla ja pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse info@printstudio.fi. Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi neuvotteluilla, kuluttaja-asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttaja-asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).
Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus saattaa asian riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi Euroopan komission ODR-foorumin kautta osoitteessa http://ec.europa.eu/odr.
Asioidessasi ODR-foorumilla käytä elinkeinonharjoittajan sähköpostiosoitteena osoitetta info@printstudio.fi käynnistääksesi asian käsittelyn.